česky deutsch

Družina

Úvod » Družina

Školní družina a Dětský klub Husova

2019 - 2020

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

 

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Dovolujeme si vás upozornit, že škola změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

 

 

Vychovatelky školní družina:

 

1.A Eva Hrůzová

1.B. Kateřina Matrasová

2.A. Petra Adamová

2.B. Lucie Jírů

                                                                                 2.C. Kateřina Fanta

                                                                                           

 

 

Vychovatelky/ vychovatel Dětský klub Husova:

 

3.A., 5.A. Denisa Könnyüová

3.B. Bc Cecílie Klásková

4.A., 4.B., 5.B. Jan Pastuch, Pavla Šindlerová

koutek: Kamila Hoisová 

 

 

Školní družina a Dětský klub Husova

Škola získala podporu MPSV v oblasti podpory zaměstnanosti. V rámci něj zřizuje od 1.9.2018 do 30.6.2021 Dětský klub Husova pro žáky 3. – 5. tříd. Do školní družiny budou přijímáni žáci 1. – 2. tříd.

Pro zařazení do Dětského klubu Husova budou platit nové žádosti vyhovující administraci projektu.

Činnost školní družiny a Dětského klubu Husova se nebude zásadně lišit. Způsoby provozu vám budou vysvětleny na shromáždění zákonných zástupců počátkem září ( přesný termín bude zveřejněn v posledním srpnovém týdnu)

Provozní doba zařízení je 6.00 – 7:35 a dále bezprostředně navazuje na konec vyučování dané třídy a je prodloužen do 18:00 hod.

Poplatek je stanoven pro Školní družinu a Dětský klub Husova jednotně na 150,-Kč měsíčně. Zvýhodnění poplatku za využívání jen částečných služeb bylo zrušeno.

 

 

Organizace provozu školní družiny a Dětského klubu Husova

školní rok 2019/2020

Pro zajištění závazného naplnění školního vzdělávacího programu školní družiny a Dětského klubu bude vyčleněn čas denně mezi 13 – 15 hodinou. V tuto dobu nebude možné zajistit odchod dětí ze školní družiny a klubu. Děti přihlášené k pravidelné docházce opouští dle ohlášení  po vyučování do 13. hod. nebo následně po 15. hod. Popřípadě po odpoledním vyučování tedy po 6. či 7. vyučovací hodině.

Zájmové kroužky organizované při škole budou plně dodržovat tento rytmus.

Individuálním případům nebude vzhledem k nutnosti zajištění organizace ŠD a plnění výchovných cílů vyhověno.

Pro děti, které budou potřebovat opustit školu mezi 13 - 15 hod., zřídí škola zvláštní oddělení – mimo ŠD i klub, kde děti budou moci trávit čas do jejich odchodu za přítomnosti dohledu. Dětem budou k dispozici hry, popřípadě si budou moci dělat domácí přípravu. Činnost nebude nijak řízena, nebudou vázáni programem. Vzhledem k organizaci a prostorám, které škola k tomuto účelu může poskytnout, bude nutné, aby děti měly jasně rodiči určen čas odchodu a to mezi 13. a 15. hodinou, tzn. odchází samostatně (nelze spojit s telefonem).

Tato služba bude sloužit výhradně pro děti ŠD a klubu a nebude dále zpoplatněna. Jde především o snahu vyhovět rodičům, kteří mají ve škole více dětí a mladšího sourozence vyzvedává starší, mající delší vyučování a také pro děti využívající programů ZUŠ.

Placení školní družiny a klubu

Provozní poplatek je stanoven ve výši 150,-Kč měsíčně. Úhrada je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách, za období září až prosinec částkou 600,-Kč do 12.10. a za období leden až červen částkou 900,-Kč do 10.2. 

Škola přijímá platby v hotovosti v sekretariátu školy od 7:30 do 15:00 nebo převodem na účet č: 5470722/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a ŠD nebo DKH.

Telefonní číslo ŠD: 739 334 394

 


 

Provoz školní družiny a klubu v době prázdnin a ředitelského volna

 

Cena obědů je 55,-Kč na den

Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10. 2019

Vánoční prázdniny: 23.12 2019 , 2.1. a 3.1. 2020

Pololetní prázdniny: 31.1.2020

Jarní prázdniny: 9.3. - 13.3. 2020

Velikonoční prázdniny: 9.4. 2020

Ředitelské volno: 29.6 a 30.6. 2020

Hlavní prázdniny:1.7 - 3.7. 2020

 

 

Aktivity ŠD

Solná jeskyně:

1. třídy: úterý 14:00 - 14:45

 

 

2.třídy: pátek 14:00 - 14:45

Permanentka 450,-Kč / 10 vstupů

 

Plavání:

1. třídy: pátek 13:00 - 15:15

                          

                            

Evropský týden mobility

Na náměstí E. Beneše se naši druháčci zúčastnili hlavního programu Evropského týdne mobility.

Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti na kole a koloběžce, dozvěděly se, jak bezpečně cestovat v městské hromadné dopravě, prohlédly si speciálně vybavené policejní auto. Zaujala je ukázka 1. pomoci i vystoupení taneční skupiny a mladých parkouristů.

Za svůj výkon a znalosti získaly děti hodnotné ceny.

Školní družina a Dětský klub Husova 2018 - 2019

Kloboukový den

V úterý 18. června proběhl v družině a klubu pro děti ze třetí třídy kloboukový den.
Děti soutěžily v kategoriích, nejlepší návrh klobouku, nejlepší vyrobený klobouk a nejlepší donesený klobouk.
Návrhy a klobouky si děti vytvářely v předchozím týdnu v družině a klubu. Své klobouky děti předvedly díky módní přehlídce a zároveň se účastnily jednoduchých zábavných aktivit např. balancování s otočeným kloboukem na hlavě. Všichni jsme si užili hodně zábavy a vítězové jednotlivých kategorií si odnesli domů diplomy a drobnou sladkost.

Cilka (7)Cilka (6)Cilka (5)Cilka (4)Cilka (3)Cilka (2)Cilka (1)

 

Den dětí

Ve čtvrtek 30. května jsme dětem z družiny a klubu připravili k jejich svátku den soutěží, vystoupení a tomboly. Děti si mohly zkusit sportovní disciplíny ve slalomu s míčkem, hodu na cíl, skládání obrázků, kartonových závodech, hodu mincí do sklenice, dráze s pingpongovým míčkem a poměřit se s ostatními ve zručnosti, hbitosti i trpělivosti. Každý byl za svůj úspěch odměněn drobnou sladkostí a ten, kterému se to hned napoprvé nepovedlo, mohl o bonbón bojovat v dalším pokusu.

Paní vychovatelka Katka nám ukázala, jak cvičí své psy, ve třech blocích předvedla cvičení agility, poslušnosti a dog dancing. Děti si tak prožily hezké, hravé odpoledne, ze kterého se měly radost.

Projektový den ve ŠD

Školní družina spolu se zdravotní sestrou uspořádala projektový den na téma 1. pomoc při úrazech a nehodách.

Děti si nacvičily, jak správně volat záchranný tým, jak se zachovat při požáru, popálení, tonutí a krvácení. Vyzkoušely si masáž srdce při zástavě a jak správně ovázat zraněnou končetinu.

Z ukázek a nácviku jsme všichni byli nadšení, do budoucna by se nám mohly získané vědomosti hodit.

Velikonoční Jarmark

Ve čtvrtek 11.4. mohly děti školní družiny i společně se svými rodiči přijít na naše Velikonoční tvoření. Různorodé dílničky nabízely možnost vyrobit si velikonoční dekoraci nebo zakoupit si již hotový výrobek. Věříme, že se Vám akce líbila a my děkujeme, že jste tu byli s námi. Krásné jaro a zbytek školního roku přeje kolektiv ŠD

velikonoce2019 (8)velikonoce2019 (7)velikonoce2019 (6)velikonoce2019 (5)velikonoce2019 (4)velikonoce2019 (3)velikonoce2019 (2)velikonoce2019 (1)velikonoce2019

 

Diskokarneval

Poslední únorový den jsme prvňáčkům uspořádali karneval, soutěže a diskotéku.

Pestrost nápaditých kostýmů a veselá výzdoba proměnily aulu naší školy v taneční sál. Nechyběla „židličkovaná“, práskání balónků, soutěž o skvělého tanečníka, originální masku.

Všichni jsme si diskokarneval náramně užili, děti nás překvapily svým nadšením pro hru a tanec. Nejlepší získaly sladkou odměnu.

Vánoční jarmark

 

Ve čtvrtek 13. prosince již tradičně školní družina pořádala významnou akci Vánoční jarmark. Zde si každý může zakoupit drobný dárek, přáníčko, dekoraci nebo cukroví, díky šikovným dětem a vychovatelkám. K dispozici jsou i dílničky, kde si přijdou na své zejména všichni s kreativní duší a chutí vytvořit si svůj dárek.

Děti se s nadšením a zodpovědností zapojují do projektu malováním plakátů, vyráběním, vánoční výzdobou, pečením cukroví a v závěru se stanou prodavačem zboží nebo pomocníky na tvořivých dílničkách.

 

Část výtěžku putuje každoročně za naším na dálku adoptovaným studentem Ravichandrou do Indie. Ten nám na oplátku několikrát ročně píše, jak se mu daří ve škole, popisuje svůj běžný život v rodině, své sportovní úspěchy i jejich vzdálené zvyky. Další vybraná částka bude věnována liberecké ZOO v podobě sponzorského daru.

 

Klidné a pohodové svátky.

Kolektiv ŠD

011111 (8)011111 (7)011111 (6)011111 (5)011111 (4)011111 (3)011111 (2)011111 (13)011111 (12)011111 (10)011111 (1)011111 (11)

 

Adventní setkání

Školní družina již tradičně uspořádala na naší škole v sobotu 1. prosince adventní setkání.

Rodiče s dětmi měli možnost využít nejrůznější dekorace, aby si vytvořili své originální adventní věnce a vyzdobit si tak své domovy.