česky deutsch

Žádosti o ošetřovné

Úvod » Aktuality » Žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče,

na základě prosby OSSZ vás žádáme, abyste na tento úřad nezasílali Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízenípokud vaše dítě již 10 let dovršilo.  Vláda ČR prozatím neuzákonila změnu v nároku na ošetřovné, musíme se tedy řídit zákonem 187 z roku 2006 O nemocenském pojištění, §39 odst. 1 písmeno b, bod 1, 2 a §40 odst. 1 písmeno a, b. OSSZ tak zbytečně zahlcujete. 

Také prosíme rodiče OSVČ, aby Žádost o ošetřovné při péči o dítě …. nezasílali na OSSZ. Ošetřovné pro rodiče OSVČ neřeší Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které spadá ČSSZ, ale bude toto řešit Ministerstvo průmyslu.

 

Děkuji za pochopení,

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,

ředitelka školy.

 

 

 

OŠETŘOVNÉ

Díl 1

Podmínky nároku na ošetřovné

§ 39

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,

2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo

3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

 

Podpůrčí doba u ošetřovného

§ 40

(1) Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle

a) 9 kalendářních dnů,

b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Zpět na výpis