česky deutsch

Uzavření školy

Úvod » Aktuality » Uzavření školy

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je škola do odvolání uzavřena. V provozu není ani školní družina, školní jídelna a Dětský klub Husova a to zcela v souladu se všemi opatřeními vlády a ostatních orgánů ČR.

Školní rok však přerušen nebyl, nebyly vyhlášeny ani mimořádné prázdniny. V tomto přechodném období bude vzdělávání žáků naší školy realizováno formou zadávání samostatných úkolů prostřednictvím možných dálkových přenosů za podpory různých forem. Konkrétní principy vám sdělíme po pondělní poradě všech pracovníků.

Jisté je, že Vás jednotliví učitelé vyzvou telefonicky ke spolupráci a o odpovědi na několik otázek týkajících se Vašich možností připojení k internetu a dálkových přenosů. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou pro nás zásadní, velice Vás prosím o součinnost.

Pokud z jakýchkoli důvodů není možné pro Vaše děti zajistit přístup k internetu či dálkový přenos informací, nabízíme Vám možnost vzdělávání na základě principů dle §41- individuální vzdělávání, kdy harmonogram a průběžnou kontrolu ve vzdělávání sehraje rodina a žák bude dle vzájemné dohody podroben přezkoušení.

Žádosti o ošetřovné dítěte mladšího 10 let v důsledku uzavření školy Vám předvyplníme a budou k dispozici na sekretariátu školy v pondělí od 9:30 do 17:00 a pak dále úterý - čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. 

Informace ČSSZ:  https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 

Pro jakékoli informace neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo přímo ředitele školy. Jsme Vám plně k dispozici. Jsme si vědomi Vaší velice složité situace a naší snahou bude ji co nejvíce ulehčit.

Pomocnou ruku podávají i studenti  Pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec, kteří  nabízejí pomoc s hlídáním dětí v době uzavírky ZŠ. Cílem pomoci ze strany fakulty je individuální hlídání dětí přímo v rodinách, kde rodiče jsou lékaři, zdravotníci, záchranáři a musí se věnovat své práci.

Budete-li mít o spolupráci s některým ze studentů zájem, sledujte náš web pro další podrobnosti, které zveřejníme začátkem příštího týdne.

K dispozici je vám a vašim dětem prostřednictvím dálkového přenosu i speciální pedagog PhDr. Eva Dousková; logopedka Mgr. Jarmila Janečková; pro individuální pomoc s některými úkoly jsou každému k dispozici všichni učitelé a vychovatelé formou emailu či telefonu. Neváhejte nás proto kontaktovat.

I nadále sledujte naše webové stránky, kde se vás budeme snažit průběžně o všem informovat. 

Vřele vám děkujeme za spolupráci ve velice nelehké situaci nás všech. Prioritou je zdraví nás všech!

Blanka Lukeš Reindlová

Zpět na výpis