česky deutsch

Projektový den v ZOO

Úvod » Aktuality » Projektový den v ZOO

Projektový den v ZOO – Děkujeme!

V sobotu 15. června v ZOO Liberec proběhl den podpory ochranářských projektů. 

Žáci sedmých tříd si z nabízených projektů vybrali tyto: projektVeterináři bez hranic (očkování zvířat proti vzteklině po celém světě), projekt Talarak(ochrana zoborožců na Filipínách), projektLestari(kampaň proti palmovému oleji) a projekt Mořské želvy (ochrana mořských želv v Indonésii).

Pro návštěvníky ZOO si připravili bohatý program – hry a soutěže pro děti, malování na obličej, vyrobili různé upomínkové předměty, plakáty… A samozřejmě zájemce informovali o problematice ochrany fauny, o nutnosti vzdělávání obyvatelstva.

Finanční příspěvky, které děti získaly (2987 Kč – zoborožci, Talarak;  6090 Kč – mořské želvy; 1060 Kč – Veterináři bez hranic; 4473 Kč – palmový olej, Lestari), budou zoologickou zahradou věnovány na podporu vybraného ochranářského projektu.

 

Všem, kteří přispěli, patří náš dík.

A já děkuji.

Dětem za píli, nápady a vytrvalost.  Jejich rodičům za podporu a čas.

RNDr. Eva Kučerová

Zpět na výpis