česky deutsch

„Pasování

Úvod » Aktuality » „Pasování

„Pasování na čtenáře“

 

Prvňáčci naší školy nám minulý týden dokázali, jak se během prvního školního roku naučili číst.

V Krajské vědecké  knihovně Liberec se ve dnech 29. - 31. května 2019 konala akce „Pasování na čtenáře“. Tato slavnost je díky vstřícnosti liberecké knihovny na naší škole již tradicí.

Za účasti rodičů, třídních učitelek, paní knihovnice a písmenkové královny - paní ředitelky Blanky Lukeš Reindlové, děti zpívaly, recitovaly a plnily pohádkové úkoly. Četly věty a skládaly je do  pohádkových příběhů. Prvňáčkové nám ukázali, že umí číst s porozuměním, ale také spolupracovat

a pomáhat si při plnění úkolů ve skupinách. Každou pohádku pak představili ostatním spolužákům,

rodičům a paní ředitelce. Po splnění všech úkolů byli naši žáčci pasováni mečem královny na „rytíře řádu čtenářského“. Odměnou malým čtenářům byla kniha a pamětní list. Akce se vydařila. Všem dětem přejeme spoustu čtenářských zážitků.

DSCN7053 DSCN7048 DSCN7037 DSCN7013

Zpět na výpis