česky deutsch

„Příroda živá a neživá“

Úvod » Aktuality » „Příroda živá a neživá“

„Příroda živá a neživá“

Projektový den 1. stupně věnovaný živé a neživé přírodě se uskutečnil 27. března 2018. Během návštěvy a prohlídky expozic iQPARKU a iQLANDIE si žáci ve skupinách (dvojicích) vyzkoušeli některé přírodní zákonitosti. Zábavnou formou pomocí pokusů si ověřili své vědomosti a znalosti, získali a prohloubili své poznatky k jednotlivým tématům. Nejmladší žáci se také zúčastnili vědeckých dílniček na téma „Lidské smysly“ a „Neposedná voda“, 3. třídy navštívily planetárium, 5. ročník v laboratořích objevoval s mikroskopy a lupami „Tajemství mikrosvěta“. Velký ohlas u starších žáků měla „Science show“ založená na chemických reakcích, jejichž průběh byl doprovázen různými efekty.

Naši žáci zasluhují velkou pochvalu za jejich vzájemnou pomoc a spolupráci ve skupinách, zvídavost, aktivní účast při experimentování či za pokládání smysluplných otázek lektorům.

Děkujeme též zaměstnancům a lektorům iQPARKU a iQLANDIE za jejich profesionalitu, ochotu a vstřícnost během našeho projektového dne.

Zpět na výpis

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT se uskutečnily   ve dnech 26. 9. – 3. 10. a 4. 10. – 11. 10. 2015 pobyty ve Velké Británii s výukou anglického jazyka. Do tohoto projektu bylo zapojeno devadesát žáků a šest pedagogů naší školy. Cílem našich výletů  bylo staroanglické město York ležící na severu Anglie. Čtyři dopoledne byla věnována výuce s rodilými mluvčími a odpoledne jsme poznávali krásy severní Anglie – prohlídka Yorku (York Minster, Jorvik Viking Centre, National Railway Museum, York´s Chocolate Story, Whitby, Goathland (nádraží z filmu Harryho Pottera), Flamborough Head (křídové útesy), národní park Malhamdale, opatství Fountains Abbey.

Ubytováni jsme byli v rodinách, ve kterých jsme měli možnost poznat životní styl a tradice Angličanů, ochutnat tradiční kuchyni a zaposlouchat se do severního dialektu.

Na zpáteční cestě jsme nemohli vynechat hlavní město Londýn, ve kterém jsme začali prohlídkou Toweru a královských klenotů. Poté jsme se vydali za hlavními památkami do historického centra. S Londýnem jsme se rozloučili plavbou po řece Temži, a pak nás čekala dlouhá cesta domů.

V praxi jsme si vyzkoušeli, jak zkušenosti získané v hodinách angličtiny dokážeme využít.