česky deutsch

„Příroda živá a neživá“

Úvod » Aktuality » „Příroda živá a neživá“

„Příroda živá a neživá“

Projektový den 1. stupně věnovaný živé a neživé přírodě se uskutečnil 27. března 2018. Během návštěvy a prohlídky expozic iQPARKU a iQLANDIE si žáci ve skupinách (dvojicích) vyzkoušeli některé přírodní zákonitosti. Zábavnou formou pomocí pokusů si ověřili své vědomosti a znalosti, získali a prohloubili své poznatky k jednotlivým tématům. Nejmladší žáci se také zúčastnili vědeckých dílniček na téma „Lidské smysly“ a „Neposedná voda“, 3. třídy navštívily planetárium, 5. ročník v laboratořích objevoval s mikroskopy a lupami „Tajemství mikrosvěta“. Velký ohlas u starších žáků měla „Science show“ založená na chemických reakcích, jejichž průběh byl doprovázen různými efekty.

Naši žáci zasluhují velkou pochvalu za jejich vzájemnou pomoc a spolupráci ve skupinách, zvídavost, aktivní účast při experimentování či za pokládání smysluplných otázek lektorům.

Děkujeme též zaměstnancům a lektorům iQPARKU a iQLANDIE za jejich profesionalitu, ochotu a vstřícnost během našeho projektového dne.

Zpět na výpis