česky deutsch

Projektový den - První pomoc

Úvod » Aktuality » Projektový den - První pomoc

Projektový den „První pomoc“

V úterý 27. 3. 2018 proběhl na naší škole projektový den pro žáky druhého stupně na téma „První pomoc“. Celý projektový den organizovali žáci devátých tříd pod dohledem vyučujících. Žáci měli připraveno dvacet stanovišť rozděleno na pět hlavních témat (dýchání, transport, zlomeniny, resuscitace a krvácení). Naučili se, jak se zachovat v nouzi a jak pomoci kamarádovi. Žáci se seznámili s praktickým nácvikem manuálních technik, včetně kardiopulmonální resuscitace na cvičných modelech. Řada deváťáků byla figuranti, na kterých si žáci nižších ročníků nacvičovali, jak je ošetřit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat hlavně všem zúčastněným deváťákům a i zbytku druhého stupně za snahu a ochotu vše si vyzkoušet i na vlastní kůži a samozřejmě všem kolegům, kteří se ochotně zapojili a byli nápomocni.

Projektový den se žákům velice líbil a ochotně spolupracovali při praktickém nácviku.

Klára Plosová

Zpět na výpis