česky deutsch

Projektový den - První pomoc

Úvod » Aktuality » Projektový den - První pomoc

Projektový den „První pomoc“

V úterý 27. 3. 2018 proběhl na naší škole projektový den pro žáky druhého stupně na téma „První pomoc“. Celý projektový den organizovali žáci devátých tříd pod dohledem vyučujících. Žáci měli připraveno dvacet stanovišť rozděleno na pět hlavních témat (dýchání, transport, zlomeniny, resuscitace a krvácení). Naučili se, jak se zachovat v nouzi a jak pomoci kamarádovi. Žáci se seznámili s praktickým nácvikem manuálních technik, včetně kardiopulmonální resuscitace na cvičných modelech. Řada deváťáků byla figuranti, na kterých si žáci nižších ročníků nacvičovali, jak je ošetřit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat hlavně všem zúčastněným deváťákům a i zbytku druhého stupně za snahu a ochotu vše si vyzkoušet i na vlastní kůži a samozřejmě všem kolegům, kteří se ochotně zapojili a byli nápomocni.

Projektový den se žákům velice líbil a ochotně spolupracovali při praktickém nácviku.

Klára Plosová

Zpět na výpis

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT se uskutečnily   ve dnech 26. 9. – 3. 10. a 4. 10. – 11. 10. 2015 pobyty ve Velké Británii s výukou anglického jazyka. Do tohoto projektu bylo zapojeno devadesát žáků a šest pedagogů naší školy. Cílem našich výletů  bylo staroanglické město York ležící na severu Anglie. Čtyři dopoledne byla věnována výuce s rodilými mluvčími a odpoledne jsme poznávali krásy severní Anglie – prohlídka Yorku (York Minster, Jorvik Viking Centre, National Railway Museum, York´s Chocolate Story, Whitby, Goathland (nádraží z filmu Harryho Pottera), Flamborough Head (křídové útesy), národní park Malhamdale, opatství Fountains Abbey.

Ubytováni jsme byli v rodinách, ve kterých jsme měli možnost poznat životní styl a tradice Angličanů, ochutnat tradiční kuchyni a zaposlouchat se do severního dialektu.

Na zpáteční cestě jsme nemohli vynechat hlavní město Londýn, ve kterém jsme začali prohlídkou Toweru a královských klenotů. Poté jsme se vydali za hlavními památkami do historického centra. S Londýnem jsme se rozloučili plavbou po řece Temži, a pak nás čekala dlouhá cesta domů.

V praxi jsme si vyzkoušeli, jak zkušenosti získané v hodinách angličtiny dokážeme využít.