česky deutsch

„Markéty dopravní výchova“

Úvod » Aktuality » „Markéty dopravní výchova“

Ve dnech 12. a 13. března se žáci 1. stupně zúčastnili dne s dopravní výchovou. Během 4 dopoledních hodin se děti seznámily s těmito tématy: zádržné systémy a bezpečnost pasažéra ve vozidle, viditelnost a bezpečné chování na pozemních komunikacích, bezpečná jízda na kole, první pomoc. Zajímavý a velmi poučný dopravně-bezpečností program realizoval Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se Záchranným týmem Českého červeného kříže. Na konci dne každý žák obdržel průkaz o absolvování kurzu dopravní výchovy.

Na stránkách http://www.dopravnivychova.cz/ se mohou nejen žáci dozvědět více informací o zásadách bezpečného chování v silničním provozu.

Zpět na výpis

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášeného MŠMT se uskutečnily   ve dnech 26. 9. – 3. 10. a 4. 10. – 11. 10. 2015 pobyty ve Velké Británii s výukou anglického jazyka. Do tohoto projektu bylo zapojeno devadesát žáků a šest pedagogů naší školy. Cílem našich výletů  bylo staroanglické město York ležící na severu Anglie. Čtyři dopoledne byla věnována výuce s rodilými mluvčími a odpoledne jsme poznávali krásy severní Anglie – prohlídka Yorku (York Minster, Jorvik Viking Centre, National Railway Museum, York´s Chocolate Story, Whitby, Goathland (nádraží z filmu Harryho Pottera), Flamborough Head (křídové útesy), národní park Malhamdale, opatství Fountains Abbey.

Ubytováni jsme byli v rodinách, ve kterých jsme měli možnost poznat životní styl a tradice Angličanů, ochutnat tradiční kuchyni a zaposlouchat se do severního dialektu.

Na zpáteční cestě jsme nemohli vynechat hlavní město Londýn, ve kterém jsme začali prohlídkou Toweru a královských klenotů. Poté jsme se vydali za hlavními památkami do historického centra. S Londýnem jsme se rozloučili plavbou po řece Temži, a pak nás čekala dlouhá cesta domů.

V praxi jsme si vyzkoušeli, jak zkušenosti získané v hodinách angličtiny dokážeme využít.