česky deutsch

„Markéty dopravní výchova“

Úvod » Aktuality » „Markéty dopravní výchova“

Ve dnech 12. a 13. března se žáci 1. stupně zúčastnili dne s dopravní výchovou. Během 4 dopoledních hodin se děti seznámily s těmito tématy: zádržné systémy a bezpečnost pasažéra ve vozidle, viditelnost a bezpečné chování na pozemních komunikacích, bezpečná jízda na kole, první pomoc. Zajímavý a velmi poučný dopravně-bezpečností program realizoval Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se Záchranným týmem Českého červeného kříže. Na konci dne každý žák obdržel průkaz o absolvování kurzu dopravní výchovy.

Na stránkách http://www.dopravnivychova.cz/ se mohou nejen žáci dozvědět více informací o zásadách bezpečného chování v silničním provozu.

Zpět na výpis