česky deutsch

Důležité informace týkající se zápisu dítěte k povinné školní docházce a k podání žádosti o přijetí na naši školu

Úvod » Aktuality » Důležité informace týkající se zápisu dítěte k povinné školní docházce a k podání žádosti o přijetí na naši školu
 • Dle zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce (ZZ) povinen zapsat své dítě narozené 1.9.2011 – 31.8.2012 k povinné školní docházce pro školní rok 2018/19 a požádat o přijetí na některou základní školu. O přijetí žádá zákonný zástupce i v případě pokud jeho dítě je starší a byl mu povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky, tedy účastní se opětovně ZÁPISU.

 • Registraci dítěte provede ZZ elektronicky na portále zapisyzs.liberec.cz od 3.4. 2018, tam vygeneruje i příslušnou žádost (přijetí/odklad) na základní školu dle svého výběru

 • Pomocníkem je záložka Důležité informace – nahoře vpravo, následně volíte záložku v nabídce vlevo – Vydávání žádostí

 • V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete  kontaktovat MML odbor školství tel. +420 485 243 376 nebo sekretariát naší školy  tel. 731632396 a domluvit si termín osobní návštěvy. Rádi vám pomůžeme.

 • Do přihlašovacího okna uvedete číslo pojištěnce vašeho dítěte (číslo uvedené na jeho kartičce zdravotní pojišťovny), dáte pokračovat a vypíšete údaje o Vašem dítěti. Následně zvolíte typ žádosti – o přijetí, případně žádost o odklad, vytisknete a žádost podepíšete. Pokud předpokládáte podat žádost o přijetí na více škol, je třeba stejnou žádost vytisknout několikrát (máte jen jedno registrační číslo).

 • Nemáte-li možnost žádost vytisknout, je třeba si zapsat vygenerované registrační číslo, pod kterým žádost vyhledáme při zápisu ve škole a vytiskneme společně!!!

 • Následně  se vrátíte zpět (volba pro tisk se objevuje v novém okně – po vytištění okno doporučujeme zavřít). Otevřete  záložku Registrační systém zápisů – Objednání termínu zápisu. Návod opět záložka Důležité informace – vpravo nahoře, volba záložky  Registrační systém.  Vyhledáte zvolenou školu

 • Volbou času a svou registrací předejdete dlouhému nepříjemnému čekání

 • Při registraci pro ZŠ s RVJ Husova na daný čas je NUTNÉ ZVÁŽIT, ZDA PREFERUJETE ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY BILINGVNÍ (výuka němčiny) nebo třídy BĚŽNÉ (výuka angličtiny). Žádosti preferující zařazení do bilingvní třídy se posuzují samostatně dle vypsaných kritérií – bydliště Liberec + posouzení předpokladů pro intenzivní výuku cizích jazyků.

 • V případě záporného rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělání v bilingvní třídě budou žádosti automaticky přeřazeny k posouzení splnění kritérií o zařazení do tříd běžných (1. Bydliště ve spádové oblasti; 2. Sourozenec ve škole). Týká se tedy jak dětí ze spádové oblasti, tak mimo spádovou oblast v případě volné kapacity.

 • Pokud je žádost podána do běžné třídy, nelze ji následně přeřadit do třídy bilingvní.

 • Proto věnujte zvýšenou pozornost při registraci volbě správné skupiny.

 

Zpět na výpis