česky deutsch

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Aktuality

 

       KROUŽEK ELEKTRO HRY – ODKAZ NA ON LINE PŘIHLÁŠKU

        https://prihlaseni.krouzky.cz/online-prihlaseni/Krouzky.aspx?idSkola=679

 

Organizační chod školní družiny:

Vážení rodiče,

Omlouváme se tímto za zdržení a časovou nedochvilnost při odchodu vašich dětí ze školy po obědě. Vlivem malé kapacity školní jídelny dochází k většímu zpoždění. Prosíme vás o pochopení. Děti, které mají v daný den 5 vyučovacích hodin, je možné vyzvednout ve 13:15 hod.

Děkujeme za vstřícnost.

Blanka Reindlová

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

Možnost řešení – nabídka pomoci

biglo_letak

05/10
2016

Přespolní běh - článek, foto, video

  OKRESNÍ KOLO RUPRECHTICE Během podzimních měsíců je již zažitým zvykem pořádat závody v přespolních bězích. Jednoho...

Starší aktuality

16/09
2016

Turistický kurz 6. tříd - jak to vidí žáci

  Zářijový turistický kurz je za námi. Se žáky šestých tříd jsme vyrazili za krásami našeho nejmladšího...

Starší aktuality

01/09
2016

Zahájení registrace – Dětská univerzita

Dětská univerzita v Liberci zahájí 1. září 2016  ve 20 hodin registraci do svých kurzů, jejichž seznam je dostupný na...

Starší aktuality

Video o současné podobě a náplni školy

Školní jídelna Školní rozvrh