česky deutsch

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Aktuality

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

30/06
2016

Sportovní den dětí - článek, foto, video

Letošní sportovní den proběhl v prostorách TUL na Harcově a zúčastnili se ho, kromě žáků 7. tříd, všechny třídy II. stupně....

Starší aktuality

30/06
2016

Slavnostní rozloučení se žáký 9. tříd - foto

Dne 27.6. proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd v prostorách Naivního divadla v Liberci. Při této příležitosti byly žákům...

Starší aktuality

30/06
2016

Závody dračích lodí - článek, foto, video

Druhý ročník krásného týmového závodu dračích lodí se konal 17. června na Harcovské přehradě a žáky ZŠ Husova...

Starší aktuality

Video o současné podobě a náplni školy

Školní jídelna Školní rozvrh